برگزاری شصت و دومین جلسه شورای نظارت و گسترش تشکیلات فرهنگی

۲۶ آبان ۱۳۹۹ | ۱۷:۰۷ کد : ۱۹۹۲ اخبار فرهنگی
تعداد بازدید:۴۵۴
برگزاری شصت و دومین جلسه شورای نظارت و گسترش تشکیلات فرهنگی

 

شصت و دومین جلسة شورای نظارت و گسترش تشکیلات فرهنگی با 2 دستور جلسه، روز یکشنبه 25 آبان ماه 99 ساعت 14 در سالن شهید صبوری تشکیل شد.

در این شورا، مرکز هنر و رسانه واحد جهاددانشگاهی استان قم موفق به دریافت موافقت اصولی شد. دکتر علیزاده، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی و نائب رئیس شورا، ضمن اعلام این خبر گفت: این مرکز در راستای اهداف اساسنامه جهاددانشگاهی و اولویت‌ها، سیاست‌ها و اهداف سند چشم‌انداز 1404 جهاددانشگاهی و در زمینه تولید محتوای رسانه‌ای در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی با نگاه به مسائل و چالش‌های روز جامعه فعالیت خواهد کرد.

وی وجود نیروهای داری تخصص و مهارت مرتبط با مرکز و همکاری مناسب با دستگاه ها و نهادهای مختلف استان؛ مزیت نسبی این مرکز دانست و ادامه داد: این مرکز از قبل نیز دارای پیشینه فعالیت است و طی سال های اخیر با گسترده‌تر شدن و اضافه شدن حوزه فعالیت در قالب مرکز "نوع ب" قرار گرفت.

در ادامه جلسه؛ شورا به بررسی تقاضای دریافت موافقت قطعی مرکز نوع ب "داستان نویسی خلاق" واحد شهید بهشتی پرداخت و در گروه تصویب نشد و این مرکز تا یک سال دیگر به فعالیت خود با موافقت اصولی ادامه خواهد داد.

برگزاری شصت و دومین جلسه شورای نظارت و گسترش تشکیلات فرهنگی

شصت و دومین جلسة شورای نظارت و گسترش تشکیلات فرهنگی با 2 دستور جلسه، روز یکشنبه 25 آبان ماه 99 ساعت 14 در سالن شهید صبوری تشکیل شد.

در این شورا، مرکز هنر و رسانه واحد جهاددانشگاهی استان قم موفق به دریافت موافقت اصولی شد. دکتر علیزاده، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی و نائب رئیس شورا، ضمن اعلام این خبر گفت: این مرکز در راستای اهداف اساسنامه جهاددانشگاهی و اولویت‌ها، سیاست‌ها و اهداف سند چشم‌انداز 1404 جهاددانشگاهی و در زمینه تولید محتوای رسانه‌ای در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی با نگاه به مسائل و چالش‌های روز جامعه فعالیت خواهد کرد.

وی وجود نیروهای داری تخصص و مهارت مرتبط با مرکز و همکاری مناسب با دستگاه ها و نهادهای مختلف استان؛ مزیت نسبی این مرکز دانست و ادامه داد: این مرکز از قبل نیز دارای پیشینه فعالیت است و طی سال های اخیر با گسترده‌تر شدن و اضافه شدن حوزه فعالیت در قالب مرکز "نوع ب" قرار گرفت.

در ادامه جلسه؛ شورا به بررسی تقاضای دریافت موافقت قطعی مرکز نوع ب "داستان نویسی خلاق" واحد شهید بهشتی پرداخت و در گروه تصویب نشد و این مرکز تا یک سال دیگر به فعالیت خود با موافقت اصولی ادامه خواهد داد.


نظر شما :