نشست مجازی «بایسته‌های سواد رسانه‌ای در دانشگاه‌ها» برگزار شد

۰۱ آذر ۱۳۹۹ | ۱۳:۴۶ کد : ۱۹۹۳ اخبار فرهنگی
تعداد بازدید:۴۳۲
نشست مجازی «بایسته‌های سواد رسانه‌ای در دانشگاه‌ها» برگزار شد

دفتر مطالعات فرهنگی جهاددانشگاهی، نشست مجازی با موضوع "سواد رسانه‌ای" را روز چهارشنبه 28 آبان ماه  ساعت 10 برگزار کرد.

نشست مجازی با موضوع (بایسته‌های سواد رسانه‌ای در دانشگاه‌ها)  به همت دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی برگزار شد. در این نشست دکتر احسان شاه قاسمی، بیان کرد: سواد رسانه‌ای این روز‌ها که در عصر پرداد و تصویر زندگی می‌کنیم و آگهی‌های بسیاری به ما حمله می‌کنند جایگاه مهمی دارد و همه این موارد با سواد رسانه‌ای کنترل می‌شود.

وی ادامه داد: سواد رسانه چیزی است که به صورت روزانه به آن نیاز داریم چرا که رسانه‌ها در آنچه که می‌گویند صداقت ندارند و می‌خواهند از ما در تحقق منافع خود یعنی جلب نظر، تحکم ایدولوژی خود و غیره استفاده کنند.

مدرس سواد رسانه‌ای تصریح کرد: سواد رسانه‌ای به دنبال این است که ادعای رسانه‌ها را محقق کند یعنی به ما یاد می‌دهد به گونه‌ای از رسانه‌ها استفاده کنیم که منافع ما را برآورده کند و در خدمت ما باشد همچنین به ما آموزش می‌دهد که ما به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا این رسانه‌ها در نیازهای اطلاعاتی، اجتماعی و غیره به ما خدمات رسانی کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: سواد رسانه‌ای مجموعه‌ای از چشم اندازه‌ها است که به ما کمک می‌کنند خود را در معرض محتواهای رسانه قرار دهیم و پیام‌های رسانه‌ای را تحلیل و تفسیر کنیم و از ۳ بلوک ساختارهای دانش، مهارت‌ها و طرح شخصی ساخته شده است.

دفتر مطالعات فرهنگی جهاددانشگاهی، نشست مجازی با موضوع "سواد رسانه‌ای" را روز چهارشنبه 28 آبان ماه  ساعت 10 برگزار کرد.

نشست مجازی با موضوع (بایسته‌های سواد رسانه‌ای در دانشگاه‌ها)  به همت دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی برگزار شد. در این نشست دکتر احسان شاه قاسمی، بیان کرد: سواد رسانه‌ای این روز‌ها که در عصر پرداد و تصویر زندگی می‌کنیم و آگهی‌های بسیاری به ما حمله می‌کنند جایگاه مهمی دارد و همه این موارد با سواد رسانه‌ای کنترل می‌شود.

وی ادامه داد: سواد رسانه چیزی است که به صورت روزانه به آن نیاز داریم چرا که رسانه‌ها در آنچه که می‌گویند صداقت ندارند و می‌خواهند از ما در تحقق منافع خود یعنی جلب نظر، تحکم ایدولوژی خود و غیره استفاده کنند.

مدرس سواد رسانه‌ای تصریح کرد: سواد رسانه‌ای به دنبال این است که ادعای رسانه‌ها را محقق کند یعنی به ما یاد می‌دهد به گونه‌ای از رسانه‌ها استفاده کنیم که منافع ما را برآورده کند و در خدمت ما باشد همچنین به ما آموزش می‌دهد که ما به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا این رسانه‌ها در نیازهای اطلاعاتی، اجتماعی و غیره به ما خدمات رسانی کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: سواد رسانه‌ای مجموعه‌ای از چشم اندازه‌ها است که به ما کمک می‌کنند خود را در معرض محتواهای رسانه قرار دهیم و پیام‌های رسانه‌ای را تحلیل و تفسیر کنیم و از ۳ بلوک ساختارهای دانش، مهارت‌ها و طرح شخصی ساخته شده است.


نظر شما :