انتصاب سرپرست سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۶:۳۵ کد : ۸۸۷ اخبار فرهنگی
تعداد بازدید:۵۸۲
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در حکمی مهدی عباسی مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی این نهاد را با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی منصوب کرد.
انتصاب سرپرست سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در حکمی مهدی عباسی مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی این نهاد را با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی منصوب کرد.

در بخشی از متن این حکم آمده است:

«انتظار می‌رود تقویت مشارکت دانشجویان و فعالیت‌های دانشجویی در آن سازمان، تقویت رویکردهای دانشجومحور و ایجاد ساز‌وکار جریان مستمر حیات دانشجویی در جهاددانشگاهی و جانشین‌پروری به‌ویژه با رویکرد توانمندسازی دانشجویان، دستور کار آن سازمان قرار گیرد.»

گفتنی است، دکتر طیبی در نامه‌ای جداگانه از تلاش‌های مهندس مهدی کاظمی خالدی در طول مدت تصدی مسوولیت ریاست سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی تشکر و قدردانی کرد.

همکاران معاونت فرهنگی آرزوی توفیق در پیشبرد اهداف کمی و کیفی در نهاد مقدس جهاددانشگاهی دارند.


نظر شما :