اخبار فرهنگی - آرشیو

سامانه رویتاب به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شد
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی:

سامانه رویتاب به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شد

دکتر علیرضا کلانترمهرجردی سرپرست معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی از پیوستن سامانه یکپارچه رویدادهای معاونت فرهنگی رویتاب به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خبر داد و افزود: سامانه رویتاب از سال ۱۳۹۹ با هدف اطلاع رسانی و انعکاس رویدادهای فرهنگی سراسر کشور راه اندازی شده و تا کنون بیش از سه هزار رویداد در آن تعریف شده است. این سامانه دارای هجده هزار عضو فعال فرهنگ می‌باشد.

ادامه مطلب