اخبار فرهنگی - آرشیو

مسابقه کتابخوانی سیر مطالعاتی آثار شهید بهشتی در دانشگاه‌های استان برگزار می شود
ویژه دانشجویان دانشگاه های آذربایجان غربی؛

مسابقه کتابخوانی سیر مطالعاتی آثار شهید بهشتی در دانشگاه‌های استان برگزار می شود

به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی، مسابقه کتابخوانی سیر مطالعاتی آثار شهید بهشتی برای دانشجویان دانشگاه های آذربایجان غربی برگزار می شود.

ادامه مطلب