مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)

 

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، یکی از مراکز وابسته به جهاددانشگاهی است که از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است. این مرکز در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور، رفع نیازهای سازمانها و نهادهای تصمیم گیر، ضرورت توجه به افکارعمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاه های  شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف تاسیس شد.

اصول بنیادین و اساسی ایسپا در طراحی و اجرای فالیت های پژوهشی و نظرسنجی، تاکید بر به کارگیری معیارهای دقیق علمی و فنی، رعایت و حفظ موضع بی طرفی در قبال مسایل و موضوعات مورد بررسی، استفاده از پشتوانه اعتماد مسئولان و مردم به نهاد ارزشی جهاددانشگاهی و استفاده از نیروهای جوان و مستعد دانشگاهی و تکیه بر خلاقیتهای جهادگرانه آنان در فعالیت های تحقیقاتی است.

 

ساختار تشکیلاتی

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) زیر نظر رئیس جهاددانشگاهی است و توسط هیئت مدیره اداره می شود. ایسپا دارای چهار معاونت است: پژوهشی، اجرایی، ارتباطات و اداری - مالی.

معاونت پژوهشی از پنج گروه تخصصی تحقیقات بازار، مطالعات سیاسی و رفتار انتخاباتی، مطالعات شهری، مطالعات اجتماعی و فرهنگی و مطالعات پایه تشکیل شده است. معاونت اجرایی نیز مشتمل بر گروه های نمونه گیری، پرسشگری، آموزش و داده پردازی است. در این مرکز 45 نفر از پژوهشگران و محققان برجسته کشور که در زمینه تحقیقات اجتماعی تخصص دارند، فعالیت می کنند. همچنین 5000 دانشجو به عنوان پرسشگر در سراسر ایران با ایسپا همکاری دارند.

 

رسالت مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)

یکی از اهداف مهم ایسپا، تولید و توسعه دانش فنی و تکنولوژی اجرای تحقیقات پیمایشی در استان های محروم و دورافتاده و بهره مند کردن نظام تصمیم گیری منطقه ای و محلی از روش های اجرای مدیریت مشارکتی بوده است. در این راستا شعب مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در 28 استان کشور راه اندازی شده است. در حال حاضر شعب این مرکز از توانایی حرفه ای مطلوبی در اجرای بررسی های پیمایشی در سطح استان برخوردار هستند. بهره گیری از چنین پتانسیلی در اجرای طرح های پژوهشی، این مرکز را قادر ساخته است که با کمترین هزینه و  با بیشترین دقت، در کوتاه ترین زمان نسبت به اجرای طرح های پژوهشی اقدام نماید. شعب ایسپا در چارچوب تشکیلات استانی جهاددانشگاهی و زیر نظر روسای جهاددانشگاهی فعالیت می کنند، اما دارای تشکیلات اداری و علمی خاص هستند.

 

دستاوردهای مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)

ثمره فعالیت جهادگران دانشگاهی در مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، اجرای بیش از 2500 طرح نظرسنجی در زمینه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سطوح مختلف محلی، منطقه ای و ملی است. تاکنون طیف وسیعی از نهادها و سازمان های تصمیم ساز در بخش دولتی و شرکت های خصوصی از نتایج این بررسی ها بهره مند شده اند.

 

فعالیت های پژوهشی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)

فعالیت های پژوهشی ایسپا را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

1- نظرسنجی های خویش فرمایی: این نظرسنجی ها با هدف انعکاس دقیق و سریع افکارعمومی در قبال مسائل مهم جامعه و جهان به اجرا در می آیند و نتایج آنها در اختیار مراجع تصمیم گیر، سازمان های ذیربط و رسانه ها قرار می گیرد. از جمله این نظرسنجی ها می توان به بررسی های ایسپا پیرامون موضوعاتی چون بحران عراق و فعالیت های هسته ای کشورمان، انتخابات ریاست جمهوری، کیفیت خودروهای داخلی، وضعیت اقتصادی شهروندان، آگاهی و آمادگی در برابر زلزله و ... اشاره کرد. 

2- نظرسنجی های کارفرمایی: این نظرسنجی ها برای پاسخگویی و رفع نیازهای پژوهشی سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی فعال در حوزه های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با اهداف متفاوتی چون نیازسنجی و رضایت سنجی خدمات و ارزیابی عملکرد اجرا می شوند. مرکز افکارسنجی در این راستا پژوهش های بسیاری را به سفارش سازمان ها و نهادهای مختلفی چون وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، وزارت بازرگانی، وزارت کشور، شهرداری تهران، سازمان بهداشت صنعت نفت، شرکت نفت مناطق مرکزی، بانک صنعت و معدن، نیروی انتظامی، بنیاد شهید، ریاست جمهوری، شرکت قطارهای مسافری رجا، سازمان تربیت بدنی، قوه قضاییه، سازمان انتقال خون، شرکت سرم سازی رازی، شرکت ساپکو، شرکت سایپا و ... به اجرا درآورده است. 

طرح های نظرسنجی انجام شده توسط ایسپا به شرح زیر دسته بندی می شوند:

1- بخش سیاسی

الف) حوزه انتخابات و رفتار انتخاباتی

ب) حوزه عملکرد مسئولان

ج) حوزه رویدادهای سیاسی

 

2- بخش فرهنگی - اجتماعی، ورزشی

الف) حوزه مذهبی

ب) حوزه ورزشی

ج) حوزه مسایل فرهنگی - اجتماعی

 

3- بخش اقتصادی

الف) حوزه عملکرد دستگاه ها و نهادها

ب) حوزه تحقیقات بازار و نیازسنجی ها

ج) حوزه رضایت شغلی