معاونت فرهنگی

فعالیت فرهنگی درجهاددانشگاهی از نخستین روزهای شکل‌گیری این نهاد آغاز شده وطی سه دهه فعالیت، کارنامه درخشانی از طرح‌ها و برنامه‌های بدیع و موثر فراهم شد. از همان ابتدا جهاددانشگاهی برمبنای اهداف خود و با عنایت به مفاد اساسنامه کوشش نظام‌مند فرهنگی در دانشگاه‌ها را به عنوان گسترده‌ترین حوزه فعالیت‌های خود برگزید ومخاطب اصلی خودرا در محیط‌های دانشجویی، مطابق سرفصل‌گزینی، هدف‌گزاری و برنامه‌ریزی دامنه‌دار جستجوکرده‌است. اصل بنیادین این حوزه درهمه ابعاد یادشده، تکیه و توجه جدی به مبانی علمی و مطالعات نظری در تدوین برنامه ها وطرح‌های خودجوش دانشجویی وجذب مشارکت آنان در فعالیت‌های فرهنگی بوده است.این نهاد علاوه بر رویکرد تخصصی درفعالیت ها از طریق ایجاد مراکز ویژه و حفظ روند رو به رشد فعالیت های جاری، افتخار طراحی و ابداع ده‌ها جشنواره و برنامه سراسری و بین‌المللی را کسب کرده است. تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی، برنامه‌ریزی فرهنگی و تربیتی، ایجاد آمادگی فکری و افزایش دانش و بینش دینی و سیاسی در قشر جوان، بخصوص دانش‌آموزان و دانشجویان به منظور مقابله با غرب‌زدگی و انحرافات فرهنگی در چارچوب سیاست‌های فرهنگی کشور، رویکرد اساسی و تعیین ‌شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جهاددانشگاهی است. در این راستا، اهداف مشخص حوزه معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی به شرح و ترتیب زیر تعیین شده است:

 • تعمیق گرایش وباورهای دینی وآگاهی سیاسی نسل جوان ‌به‌ویژه دانشجویان .

• تبلیغ وترویج‎آرمان‌ها وارزش‌های انقلاب برای مقابله با گسست نسلی وتهاجم فرهنگی.

• رشد خلاقیت وپرورش استعدادهای هنری و ادبی نسل جوان به‌ویژه دانشجویان .

• تقویت مشارکت فعال جوانان به‌ویژه دانشجویان در مسائل سیاسی واجتماعی کشور.

فعالیت‌های‌ فرهنگی‌ جهاد به‌ شش سر فصل‌: فرهنگی‌ هنری‌، دینی‌ ـ قرآنی، فرهنگی‌ ادبی‌، کتاب‌ و کتابخوانی، سیاسی‌ اجتماعی‌ و فعالیت های فراغت، تفکیک‌ شده‌ است‌.