مرکز فرهنگی دانشجویی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی

اساسنامه مرکز فرهنگی دانشجویی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی

 مقدمه :

فعالیت‌های ترویجی و تبلیغی در خصوص اندیشه های ناب بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس جهاددانشگاهی و به طور ویژه پس از ارتحال آن رهبر یگانه یکی از اولویتهای کاری و راهبردی این نهاد بوده است.

تاسیس "مرکز فرهنگی دانشجویی امام و انقلاب اسلامی" با تکیه بر عنصر دانشجو و مشارکت دادن دانشجویان در تمامی فعالیت‌های مرتبط با اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی و فضاسازی مناسب با رعایت جایگاه معنوی حضرت امام (ره) و شان دانشگاهها، گامی است در جهت سازماندهی کلیه فعالیتها و برنامه‌های  مرتبط با انقلاب اسلامی و اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) به منظور پاسخگویی به نیازهای فکری جوانان، دانشجویان و دانشگاهیان.

 

فصل اول  - کلیات

ماده 1: تعریف

" مرکز فرهنگی دانشجویی امام و انقلاب اسلامی " تشکیلاتی است وابسته به معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی که به تدوین طرح‌ها و اجرای برنامه‌های  ویژه دانشجویان و دانشگاهیان در حوزه اندیشه های حضرت امام خمینی ( ره) و انقلاب اسلامی می‌پردازد.

 

ماده 2 : اهداف

1-   آشنایی نسل جوان دانشگاهی با زندگی آثار و اندیشه‌ها حضرت امام (‌ره ) و مجاهدتهای ایشان

2-   بهره‌گیری از ابزارهای فرهنگی و هنری برای تبیین اهداف، آرمانها و دستاوردهای انقلاب اسلامی

3-   تبیین و زمینه‌های شکل گیری انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام (ره) و نقش حوزه و دانشگاه

4-   طرح روزآمد اندیشه‌های امام ( ره ) و پاسخ به نیازهای دانشجویان و دانشگاهیان با توجه به عنصر زمان و مکان

5-   تبیین همراهی تاریخی جنبش دانشجویی با حضرت امام(ره) و ایجاد تحول اساسی در دانشگاهها

6-   ترویج فرهنگ ساده زیستی امام (ره) به عنوان یک الگوی فرهنگی ممتاز

7-   فراهم سازی انس بیشتر دانشگاهیان با آثار و تالیفات امام (ره) و پژوهش در ابعاد مختلف سیره نظری و عملی ایشان

8-   توسعه زمینه های مشارکت دانشگاهیان در ترویج اندیشه های امام (ره)

 

ماده 3: وظایف

1-   تدوین و اجرای برنامه‌های  میان مدت و بلند مدت فرهنگی، ترویجی و تبلیغی ، مطالعاتی و آموزشی در زمینه اندیشه‌های حضرت امام و انقلاب اسلامی

2-     برگزاری مسابقات و جشنواره های علمی، فرهنگی، ادبی و هنری مرتبط با اندیشه‌های امام و انقلاب اسلامی در سطح دانشگاههای کشور

3-     طراحی و اجرای سمینارها، میزگردها و همایشهای فرهنگی- هنری

4-     تشویق دانشجویان به مطالعات و پژوهشهای علمی مرتبط با امام و انقلاب اسلامی و حمایت از پایان نامه های دانشجویی در موضوعات یادشده

5-     بستر سازی مناسب جهت رشد دانشجویان پیشتاز و علاقه مند به اندیشه های حضرت امام (ره)

6-     برگزاری نمایشگاههای فرهنگی هنری - تخصصی با موضوع امام و انقلاب اسلامی با همکاری نهادهای فرهنگی دانشگاهی و دانشگاهها

7-     ترویج فرهنگ خدمت به محرومین و اقشار مستضعف جامعه بعنوان یکی از آرمانهای حضرت امام (ره)

8-   برقراری ارتباط با مراکز فرهنگی و پژوهشی مرتبط با حضرت امام (ره) و انقلاب اسلامی به منظور بهره مندی از تجربیات آنان و انجام فعالیت‌های مشترک

9-     تعامل با مراکز و شخصیت های دانشگاهی و صاحب نظران داخلی و خارجی در ترویج افکار و اندیشه امام خمینی (ره)

10- ارتباط با دانشجویان خارج از کشور به منظور آشنا نمودن آنها با اندیشه های امام (ره) از طریق در اختیار قراردادن کتب و نشریات به زبان خارجی و نیز دعوت از آنان برای حضور دراردوهایی که در داخل کشور برگزار می‌گردد.

11- ارتباط با دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در ایران و برگزاری برنامه های متنوع جهت آشنایی آنها با اندیشه های حضرت امام (ره)

12- ایجاد پایگاه اینترنتی به منظور اطلاع رسانی فعالیتهایی با موضوع امام و انقلاب اسلامی در دانشگاهها

13- انجام فعالیت‌های آموزشی عمومی و تخصصی در حوزه‌های امام شناسی، امام و محرومان و مستضعفان، اندیشه‌های امام خمینی و انقلاب اسلامی، روند شکل‌گیری رهبری امام خمینی و انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی وجهانی شدن، ادبیات سیاسی انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی جنبشی جدید در تاریخ معاصر، آسیب شناسی انقلاب اسلامی، چالشهای فرهنگی انقلاب اسلامی

14- تلاش در جهت ورود اندیشه‌های حضرت امام (ره) به متون آموزشی دانشگاهی بویژه در رشته‌های علوم انسانی

 

فصل دوم - ارکان و تشکیلات

ماده 4 : ارکان

1-     شورای مرکزی

2-     رئیس مرکز

3-     مجمع عمومی

 

ماده 5: ترکیب اعضای شورای مرکزی

1-     رئیس جهاددانشگاهی (رئیس شورای مرکزی)

2-     معاون فرهنگی جهاددانشگاهی (نایب رئیس)

3-     رئیس مرکز (دبیر شورای مرکزی)‌

4-     دونفر از معاونین فرهنگی به انتخاب معاونان فرهنگی واحدها

5-     یک نفر به نمایندگی از هیات امناء‌ به انتخاب هیات امناء

6-     یک نماینده از موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

7-     دو نفر صاحب نظر حوزوی و دانشگاهی به پیشنهاد معاون فرهنگی و تایید رئیس جهاددانشگاهی

تبصره 1: احکام اعضای شورای مرکزی برای مدت 3 سال از سوی رئیس جهاددانشگاهی صادر می‌شود. انتخاب مجدد آنان در دوره های بعدی بلامانع است .

تبصره 2: جلسات شورای مرکزی با حضور رئیس یا نائب رئیس شورا و اکثریت اعضاء حداقل یکبار در ماه تشکیل و تصمیمات آن با رای اکثریت نسبی حاضران در جلسه لازم الاجراء است.

 

ماده 6: وظایف شورای مرکزی

1-     تصویب دستورالعمل های مورد نیاز مرکز در چهارچوب این اساسنامه

2-     نظارت بر عملکرد اجرایی و اداری مرکز

3-     صدور مجوز تاسیس شعب مرکز و تعیین محدوده فعالیت آن

4-     بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه مرکز

5-     بررسی و تصویب عملکرد و عملیات و ترازنامه سالانه مالی مرکز

6-     پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و اصلاح یا تغییر اساسنامه به هیات امناء

 

ماده 7: رئیس مرکز

رئیس مرکز از سوی معاون فرهنگی پیشنهاد و پس از تصویب هیات امناء با حکم رئیس جهاددانشگاهی برای مدت 3 سال منصوب می‌شود. معرفی مجدد ایشان برای دوره های بعد بلامانع است.

 

ماده 8: وظایف رئیس مرکز

1-     اجرای مصوبات شورای مرکزی

2-     انجام کلیه امور اجرایی و اداری مرکز در چهارچوب مقررات و آیین‌نامه های جهاددانشگاهی

3-     انجام کلیه مکاتبات اداری و امضای اسناد مالی تعهدآور مرکز مطابق مقررات جهاددانشگاهی

4-     ارائه طرح‌های اجرایی به شورای مرکزی در جهت ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های مرکز

5-     افتتاح حساب ریالی در بانکها مطابق مقررات جهاددانشگاهی

6-     تهیه برنامه و بودجه سالانه مرکز و ارائه آن به شورای مرکزی

7-     تهیه گزارش عملکرد سالانه و  تراز مالی مرکز و ارائه آن به شورای مرکزی

8-     پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و پستهای سازمانی مرکز به شورای مرکزی

9-     تهیه دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز مرکز و  ارائه آن به شورای مرکزی

10-   اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعملها و دستورهای موردی رئیس جهاددانشگاهی

 

ماده 9: مجمع عمومی

مجمع عمومی مرکز با حضور رئیس جهاددانشگاهی،‌ اعضای شورای مرکزی و مسئولان شعب حداقل سالی یکبار تشکیل می شود.

 

ماده 10: وظایف مجمع عمومی

1-     استماع گزارش عملکرد مرکز

2-     تصویب برنامه‌های سالانه

3-     بررسی عملکرد مالی و ارجاع آن به هیات امنا جهت تصویب

 

ماده 11:محل فعالیت

محل اصلی فعالیت مرکز در تهران است و با پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب هیات امناء می‌تواند شعبه‌هایی در واحدهای جهاددانشگاهی داشته باشد.

 

ماده 12: ‌مدت فعالیت

مدت فعالیت مرکز از تاریخ تاسیس، آغاز و پایان آن نامحدود است.

 

ماده 13: شعب مرکز

شعب مرکز براساس آیین‌نامه پیشنهادی شورای مرکزی که به تصویب هیات امناء خواهد

رسید در واحدهای جهاددانشگاهی دائر می‌گردد.

تبصره : مسئولیت اداره شعب در واحدهای جهاددانشگاهی بعهده معاون فرهنگی واحد ذیربط خواهد بود.

 

فصل سوم  امور مالی

ماده 14: منابع مالی

1-     اعتبارات تخصیص یافته از سوی جهاددانشگاهی

2-     کمک‌های و هدایای مردمی

3-     کمک‌های دولت، سازمانهای و نهادها

تبصره 1: کلیه فعالیت‌های مالی و معاملاتی مرکز مطابق آیین‌نامه مالی و معاملاتی و از نظر اداری نیز تابع مقررات جهاددانشگاهی خواهد بود.

تبصره 2 : ارسال لیست کمک‌ها و هدایای مردمی به هیات امناء‌ جهت تصویب ضروری است.

 

ماده 15:‌ انحلال مرکز

انحلال مرکز به پیشنهاد معاون فرهنگی، تایید شورای مرکزی و تصویب هیات‌امنای جهاددانشگاهی خواهد بود.

 

ماده 16: این اساسنامه با یک مقدمه، سه فصل، شانزده ماده و چهار تبصره، در هشتاد و پنجمین جلسه هیات امنای جهاددانشگاهی در تاریخ 13/5/83 به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.