ملاقات یکشنبه ها(ویژه جهادگران)

ملاقات روز های یکشنبه ها ساعت ۹ الی ۱۱ می باشد.

فرم ثبت درخواست ملاقات با معاونت فرهنگی
 • 0
 • ملاقات روز های یکشنبه ها ساعت 9 الی 11 می باشد.
  1
 • اطلاعات شخصی
  2
 • نام*
  3
 • نام خانوادگی*
  4
 • کد ملی*ده رقم را کامل وارد کنید
  5
 • شماره تماس*همراه یا ثابت
  6
 • محل خدمت*فقط یکی انتخاب کنید
  تهران
  شهرستان
  7
 • نام واحد سازمانی*
  8
 • رده سازمان*فقط یکی انتخاب کنید
  هیات علمی
  غیر هیات علمی
  9
 • مقطع تحصیلی*فقط یکی انتخاب کنید
  دیپلم
  کاردانی
  کارشناسی
  کارشناسی ارشد
  دکتری
  10
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  11
 • پست سازمانی*
  12
 • خوداظهاری*(رزومه کوتاه)
  13
 • موضوع ملاقات
  14
 • حوزه مرتبط با ملاقات*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  دفتر مطالعات فرهنگی
  دفتر برنامه ریزی و نیازسنجی
  اداره کل راهبری امور فرهنگی
  سایر
  15
 • سایر*در صورت انتخاب گزینه سایر، نام اداره یا حوزه مربوطه را بنویسید
  16
 • موضوع ملاقات*
  17
 • شرح موضوع ملاقات*
  18
 • تعیین زمان و اولویت
  19
 • نوع ملاقات*فقط یکی انتخاب کنید
  حضوری
  مجازی
  تلفنی
  20
 • تاریخ درخواست ملاقات*(فقط روزهای یک شنبه هر هفته انتخاب گردد در غیر این صورت ترتبب اثر داده نخواهد شد)
  21
 • اهمیت موضوع* گزینه خود را انتخاب کنید
  22
 • پیوست ها
  23
 • فایل*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   24