اخبار فرهنگی - آرشیو

اعطای کارت هدیه سه میلیون تومانی به نفرات برگزیده مسابقه امام سوم
در آیین پایانی مسابقه امام سوم مطرح شد: راه‌اندازی باشگاه جهادگران دانشگاهی در سامانه رویتاب

اعطای کارت هدیه سه میلیون تومانی به نفرات برگزیده مسابقه امام سوم

دکتر فریدون محمدی‌فام سرپرست اداره کل راهبری فرهنگی جهاددانشگاهی در آیین پایانی اولین دوره مسابقه امام سوم (معرفی آیین‌های عزاداری بومی ایران) گفت: معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی در نظر دارد به صورت جدی فعالیت‌های فرهنگی ویژه جهادگران را آغاز کند و مسابقه امام سوم فتح بابی در این خصوص بود.

ادامه مطلب